Veiligheid

Veiligheid is Uiteraard een van de belangrijkste aspecten in de bouw. Zonder een veilig en schoon bouwterrein kan er eigenlijk niet goed en betrouwbaar gewerkt worden. Hofrijn b.v. beseft al lang dat zijn medewerkers met al hun kennis en vak ervaring het belangrijkste bestaansmiddel is om te overleven in de huidige tijd van schaalvergroting, fusies en overnames. Al onze medewerkers bezitten dan ook het VCA-diploma en alle veiligheidsmiddelen die er nodig zijn en zijn tevens extra opgeleid om alle werkzaamheden veilig en adequaat uit te voeren.